گلوتامین اکسپلود

  • شروع کننده موضوع mohsen
  • تاریخ شروع

mohsen

Senior Member
#1
تعريف عمومي:

glutaminexplode2.jpg

4-3-2-1-0-انفجار!
اگر مايليد يك فرآورد كامل با خصوصيات قوي آنابوليك داشته باشيد، گلوتامين اكسپلود با فرمول فوق مدرن سوپرشارژ ويت آمين بكار شما مي¬آيد!
گلوتامين اكسپلود – بيش از فقط گلوتامين!
ما تصميم گرفتيم نيازهاي مشتريان را بر آورده ساخته وسطح كار و بازار مكمل¬ها را ارتقاء داده و محصولي كاملاً نوين ابتكاري ارائه دهيم تا صدمات عضلاني پس از تمرين فيزيكي تا بيشترين مقدار تقليل شود و به شكل مؤثري روي بازتوليد عضله اثر گذارد.
براساس آخرين اطلاعات در علم فيزيولوژي ، بيو شيمي فرآيند سوخت و ساز و مكمل¬ها و نيز دانش ژرف دانشمندان ما و همچنين سالها تجربه در اين زمينه روشن ساخت كه نه تنها كميت بلكه انتخاب صحيح مواد اوليه كيفيت و اثربخشي محصول را متمايز مي سازد.
گلوتامين اكسپلود نخستين و پيشروترين هماهنگي مطلق عملكردي را داراست كليه اجزاء مثل ال – گلوتامين و اجزاء فعال ويت – آ – مين سوپر شارژي يكديگر را تكميل كرده و اثرات مشترك خود را روي سوخت و ساز بدن ورزشكار بالا مي¬برند. تمامي اينها براي سريع¬ترين و پايدارترين نتايج تلاش جسماني شما مي¬باشد.
شما مقدار ايده¬آل ،ال – گلوتامين و ال – لوسين را ،دو عوامل از قوي¬ترين مواد ضد كاتابوليك با اثرات غير مستقيم و قوي روي آنابوليزم پروتئين كه بايد پس از تمرين تجديد شوند را دريافت مي داريد.


تعريف تخصصي:

شما هرگز گلوتامين به اين خوشمزگي را نچشيده ايد!گلوتامين اكسپلود! تفاوت را احساس كنيد! ابتكاري¬ترين ماده گلوتامين در بازار! فرمول عالي، طعم خوب!
بايد بدانيد گلوتامين، اكسپلود با ويت – آ – مين سوپر شارژي در طعم دلچسب آناناس، ليمو و پرتقال چطور عمل مي¬كند؟

ال – سيستين، سلنيم با كمك ويتامين ث در فرمول ابتكاري پيشرفته خود (پيور وي ث) ميزان بالاي سنتز گلوتاتيون و يك كمپلكس ويتامين ب 6، ب 12، اسيد فوليك و نياسين را تضمين مي¬كنند كه ساخت پروتئين پس از تمرين را افزايش ميدهد.

ويت – آ- مين سوپرشارژ = ويت + آمين¬ها + آ – مينو اسيدها + مواد معدني


چرا مكمل ال – گلوتامين براي ايجاد عضله مهم است؟
پروتئين ماده اصلي عضلات است. قدرت عضلاني و حجم آن به مقدار پروتئين جمع شده در عضله بستگي دارد. ازت يك عنصر پروتئيني است كه در ليپيدها يا هيدروكربن يافت نمي-شود. بنابراين ميزان پروتئين جمع شده در عضله با مقدار ازت ابقاء شده در بدن سنجش مي¬گردد كه تعادل ازت نام دارد. هر چه تعادل ازت بيشتر باشد عضلات بزرگتر و قوي¬ترند.
گلوتامين ذخيره ساز و ناقل اساسي ازت است. گلوتامين ازت را به عضلات مي¬رساند جاييكه به اسيد آمينه و پروتئين تبديل مي¬شود يا فرآيند آنالوبيك را بر مي انگيزد.
هرگاه ساير اندام¬ها و بافت¬ها ازت لازم دارند آن را از بافت عضلاني مي¬گيرند در آن مرحله پروتئين هاي عضلات از هم مي پاشند كه همان كاتابوليزم ناميده مي شود. با انتقال ازت به گلوتامين، اين عنصر به ساير بافت¬ها انتقال مي¬يابد. هر چند در يك حالت مشابه اگر بدن داراي منابع كافي گلوتامين آماده باشد، ازت را به بافت¬ها رسانده و كاتابوليزم پروتئين عضلاني رخ نمي¬دهد.


مصرف گلوتامين آماده به شكل مكمل ورزشي ضامن تعادل بسيار بالاي ازت است كه محيط دروني بدن براي فرآيند آنابوليك هموار گشته ولي همزمان از عملكرد كاتابوليك جلوگيري مي¬ كند.


آزمايش بر روي انسان كارآئي زياد اثرات گلوتامين را روي بهبود بازده ازت (پروتئين) نشان مي¬دهد. با اين وجود، آزمايش روي ورزشكاران نشان داده كه مقدار ازت متعادل تاثير به سزائي در ايجاد عضله ولي كمتر از آنچه كه انتظار مي¬رود داشته است . گلوتامين با نقش منحصربفرد در ايجاد بازده ازت در شماري از مسيرهاي متابوليك مرتبط با فرآيند آنابوليك و كاتابوليك مشاركت مي¬نمايد و در هر حال، يكي از عناصر مهم در هر مسير مي¬باشد. كمبود ساير عناصر مي¬تواند كارآيي عملكرد گلوتامين در عضله سازي ورزشكاران را كاهش دهد هر چند تاثير آن در بازده پروتئين، به اثبات رسيده باشد.
- متخصصان علوم و آزمايشگاه¬هاي اليمپ به كمك فرا خوانده شدند.

بخوانيد تا بدانيد چرا اكسپلود بهترين انتخاب است!
گلوتامين اكسپلود با فرمول ويت – آ – مين سوپرشارژ يك شارژ ابتكاري و كامل ال – گلوتامين است.

مقايسه گلوتامين و ويتامين ب 6
مقدار قابل توجهی از گلوتامين مصرفي از مجراي گوارشی خارج نمی شودو توسط سلولهای روده و باكتري پروبيوتيك بدن متوقف مي¬شود. اين پديده براي گوارش مفید بوده ولي مقدار گلوتامين فعال سوخت و ساز را مي¬كاهد. ویتامین ب 6 كه وظیفه انتقال آمينو اسيد از سلول روده ای را دارد و موجب افزايش جذب گلوتامين در مجراي گوارشی می شود به كمك مي¬آيد.
ويتامين ب 6 فرآيند انتقال ازت توسط گلوتامين را تا سوخت و ساز آنابوليك در سلول عضلاني كاتاليزه مي¬كند. در عين حال تحول گلوتامين در مغز را كاتاليزه مي¬كند كه منجر به شكل¬گيري آمينو اسيدهاي فعال عصبي شده كه اثر خوبي روي هيپوتالاموس و هيپوفيز دارند. هيپوفيز تحت اين تعاملات مجموعه¬اي از هورمون¬هاي برتر (تروفيك) ترشح مي¬كند كه محيط هورموني بدن را مستعد توليد عضله مي¬سازد، يعني سوماتوتروپين و تستوسترون آنابوليك زياد و اندكي كورتيرول.


گلوتامين در مقايسه با اسيد فوليك، ويتامين ب 12 و نياسين
گلوتامين با اسيد فوليك، ويتامين ب 12 و نياسين در فرآيند آنابوليك عضلات در مرحلۀ نوكلئوتيدي و ساخت اسيد نوكلئيك، پيوند گيرنده¬هاي هسته با هورمون آنابوليك و تنظيم-گرهاي آنابوليزم و ژن¬ها، شركت كرده و شرايط مستعد تقسيم سلولي را فراهم مي¬كند در حاليكه در مرحلۀ پيوند آمينو اسيد با ذرات پروتئين به ساخت برخي آمينو اسيدها جهت كنترل شكل¬گيري و بلوغ گلبول قرمز خون كمك مي¬¬نمايد. اسيد فوليك نيز عاملی ضروري برای رشد و توسعه جسماني است، اما لازم است كه در همراهي با ب 6 و ب 12 كاربرد درست سيستئين را تضمين نمايد. به علاوه، ويتامين های گروه ب نقش مهمي در حذف هموسيستين از بدن را دارند كه يك محصول فرعي سوخت و ساز سيستئين است.


گلوتامين در مقايسه با لوسين
گلوتامين و لوسين مسيرهاي سيگنالي هورمون¬هاي قوي آنابوليك مانند انسولين، فاكتور رشد انسولين (ibf) و فاكتور رشد مكانيكي (mgf) را كنترل مي¬كند. اثرات مشترك هر دو آمينو اسيد روي آنزيم مسير، به شناسايي نسبت¬های بهينه ميان فرآيند كاتابوليك و آنابوليك در سلول عضله كمك مي¬كند. سطح لوسين و گلوتامين در خون به عنوان اطلاعات بدن در مورد تركيب بافت عضلاني به كاررفته و شامل پیام مستقيم براي فعال سازي مکانیسم های ضد کاتابولیک در بدن و تشديد ساخت پروتئين می باشد.
 

mohsen

Senior Member
#2
گلوتامين در مقايسه با سيستين و گلوتاتيون
سيستين در قالب سيستين يا دو ذره مرتبط سيستين ارائه مي¬شود كه نسبت به عملكرد آنزيم¬هاي هاضمه در مجراي گوارشي (تريپسين و پيسین) بي¬تفاوت است و به شكل تغییر نیافته به سلول های بدن مي¬رسد و در آنجا تحت اثر يكي از آنزيم¬ها كاهش يافته و ذرات سيستين رها مي¬شوند.
گلوتامين و سيستين در توليد گلوتاتيون تري پپتيد شركت دارند كه از مهم¬ترين عوامل غير آنزيمي، آنتی اکسیدانی بدن به شمار می روند. آزمایشات نشان داده است که گلوتامین و سیستین محرک تولید گلو تا تیون بوده که منجر به افزایش مقدار آن در بدن می شود. گلوتاتیون تركيب بسيار مهم سوخت و سازي در فرآيندهاي مهم زيستي به شمار می رود. اين ماده فرآيند آنابوليك در مرحله ايجاد ساختار فضايي حفاظتي كنترل مي¬كند كه در آن اتم¬هاي گوگرد متصل شده و زنجيره آمينو اسيد را به شكل خاصي مي¬پيچاند. روش پيچش وضعيت الياف انقباضي عضلاني را مشخص مي¬سازد. اين ماده دائم به ساختار پروتئيني نفوذ مي¬كند كه تضمين كننده سطح ثابتي از تعداد پيوندهاي گوگردي مي¬باشد در عين اينكه هر پروتئين ساختار و عملكرد خود را حفظ مي¬نمايد (مثلاً ويژگي¬هاي انقباضي). اخيراً معلوم شده كه نسبت پروتئين عضلاني به گلوتاتيون بايد در سطح خاصي حفظ شود و تستوسترون آنابوليزم پروتئيني را تا جائي كه منابع گلوتاتيون امكان دهند، تحريك مي¬كند.
ويژگي¬هاي انحصاري آن تقویت غشاي ليزوزوم و منع رها سازي فاقد كنترل آنزيم كاتابوليك مسئول تركيب پروتئين و اسيد نوكلئيك در حال خستگي است . گلوتاتين با عملكرد آنابوليك با فعال سازي برخي عوامل نسخه برداری، ژن¬ها را وادار به شروع تولید پروتئين مي¬كند. در ضمن مستقيماً در انتقال آمينو اسيد در چرخۀ گلوتاميل – گاما شركت دارد كه شرايط تولید پروتئين را ايجاد كرده و موجب توازن مثبت ازت مي¬گردد.
گلوتامين كورتيزول و اسيد لاكتيك را كاهش و گليكوژن عضلاني را افزايش داده كه خود موجب بازتوليد سريع¬تر عضلات و آماده سازي بدن براي تمرين شديدتر به گونه مؤثر و كارآمد مي¬گردد.


گلوتاتيون در مقايسه با سلنيم
سنليم همراه سيستين يك مركز فعال گلوتاتيون پراكسيداز را تشكيل مي¬دهند كه آنزيم مسئول تجديد گلوتاتيون و حافظ سطح بالاي فعاليت سوخت و سازي به شمار می رود. براساس پژوهش¬ها، مكمل سلنيم سطح گلوتاتيون پراكسيداز و فعاليت آن را افزايش مي-دهد.
گلوتاتيون و ويتامين ث
براساس پژوهش¬ها ويتامين ث (پيور وي – ث) عامل محرک تولید و سطح افزایش گلوتامين در بدن می باشد. به علاوه، همراه با گلوتاتين، عوامل نسخه برداری را فعال ساخته و ژن-ها را براي تولید پروتئين تقويت مي¬كند. ويتامين ث مشابه سلنيم يك منبع آنتی اكسيدان تشكيل مي¬دهد و پروتئين عضلاني را در قبال صدمات پس از تمرين و در زماني كه بازتوليد اهميت اساسي دارد و نبايد به هيچوجه قطع شود، حفاظت مي¬نمايد.


گلوتامين اكسپلود يك راه تازه براي ارتقاء سوخت و ساز بدن
اين ماده داروئي ال – گلوتامين خالص است كه از فرمول مدرن ويت – آ – مين سوپرشارژ حاوي اجزاء فعال سوخت و ساز و مسيرهاي آنابوليك و ضد كاتابوليك ال – گلوتامين تركيب شده است.

بنابراين، اگر مايليد يك فرآورد كامل با خصوصيات قوي آنابوليك داشته باشيد، گلوتامين اكسپلود با فرمول فوق مدرن سوپرشارژ ويت آمين بكار شما مي¬آيد!
گلوتامين اكسپلود – بيش از فقط گلوتامين!


هماهنگي و همكاري گلوتامين با برخي اجزاء فعال در فرآيند پروتئين سازي آنالوليك. (توضيح عكس)
1- گلوتامبن، ويتامين ب 12، ويتامين پ پ و اسيد فوليك روي ژن¬ها (dna) اثر گذارده و فرآيند نسخه برداري كه اولين مرحله آنابوليزم پروتئين است آغاز مي¬شود.
2- در نتيجه نسخه برداري rna ايجاد و در برگردان رمز ژن كه فاز دوم آنابوليزم پروتئين است دخالت مي¬كند.
3- برگردان شامل طولاني شدن زنجيره پروتئين با پيوند ساير آمينو اسيدها مي¬باشد كه تا حدي از تبديل گلوتامين سرچشمه مي¬گيرد. ويتامين ب 6 يك كو آنزيم در تحولات است.
4- گلوتامين با كمك سيستين، سلنيم و ويتامين ث در ساخت گلوتاتيون كه يكي از قوي-ترين ضد آنتي اكسيدان هاي بدن است شركت دارد. به علاوه، گلوتاتيون در اصلاحات پس از نسخه برداري در فاز نهايي آنابوليزم پروتئين نقش دارد.
5- پروتئين¬هاي انقباضي جديداً تشكيل شده در ساختار الياف عضلاني مستقر گرديده و حجم و قدرت آن را بالا مي¬برند. گلوتامين و گلوتاتيون ساختار پروتئيني را در برابر تجزيه از طريق فعاليت ضد كاتابوليكي خود محافظت مي¬كنند.كار آيي:
1- عامل تعادل ازت در ساخت عضلات
2- افزایش حجم و قدرت عضلانی
3- حاوی مواد قوی ضد کاتابولیک و از هم پاشیدگی عضلانی
4- عامل کاهش صدمات عضلانی پس از تمرینات سنگین
5-عامل موثر درباز تولید و حفظ عضلات
6- عامل یاری کننده مغز در تغذیه و از بین بردن سموم بدن

نحوه مصرف:

يك وعده (10 گرم پودر يا 20 واحد سنجش پيمانه يا 1 قاشق غذاخوري) پودر را به 200 سي¬سي آب افزوده و يك بار در روز – قبل از صبحانه يا پس از تمرين يا قبل از خواب – ميل كنيد.هشدار محصول :
از مقدار مصرف توصيه شده تجاوز نكنيد. از دسترس كودكان دور نگه داريد. رسوب فرآورده روي كيفيت و خواص آن تأثيري ندارد.