گرم کردن عضلات بدن

#1
وقتی صحبت از گزم کردن می شود اغلب مردم نمی دانند این کار واقعا چگونه باید انجام شود.
بخاطر دارید که اکسید اسیون در عضلات، نوعی از سوختن است. به همین خاطر وقتی که از عضله ای استفاده می کنید حرارت آن ناحیه افزایش پیدا می کند و عضله قدرت آنرا پیدا میکند که منقبض شود.

Andreas.jpg

گرم کردن عضلات باعث می شود که خون اکسیژن دار تازه به قسمتهای مختلف بدن فرستاده شود و فشار خون را بالا ببرد و ضربان قلب را افزایش دهد. گرم کردن همچنین باعث می شود که اکسیژن بیشتری در دسترس عضلات قرار گیرد و ایجاد مواد زاید در عضلات در هنگام تمرین را حذف کند.
بالاخره، گرم کردن مناسب بدن جلوی صدمات ناشی از کشش زیاد عضلات و پیچ خوردگی ها را می گیرد. راههای زیادی برای گرم کردن وجود دارد. بعضی ها قبل از تمرین با وزنه ها، تمرینات قلب و عروق (دوی ثابت،دوچرخه ثابت، پله های متحرک و …) را تا آن اندازه انجام می دهند که قلب آنها خون بیشتری به قسمت های مختلف بدن برساند، ولی انرژی خود را تمام نمی کنند.
ورزشهای بدون وسیله (ورزش های سوئدی) و یا ورزشهای سبک بدون فشار آوردن روی بدن ، آنرا گرم میکنند. اما شایعترین نوع گرم کردن، با استفاده از دمبل های سبک یا هالتر سبک انجام می گیرد، به نوبت هر قسمت از عضلات را گرم کنید تا بدن اماده برای کار کردن زیر فشار بیشتر شود.
برای هر قسمت از بدن در خلال تمرین یک ست با وزنه سبک انجام دهید تا عضلات آن قسمت آماده حرکت برای آن تمرین بخصوص شود.