کراتین 1000

  • شروع کننده موضوع mohsen
  • تاریخ شروع

mohsen

Senior Member
#1
الیمپ كراتين 1000 محصولي است در قالب قرص و حاوي كراتين. مولكول كراتين حامل اصلي انرژي در سلول های عضلاني است. تأمين كراتين بدن، محتواي فسفوكراتين را افزایش داده و امكان سنتز مجدد سريع atp منبع مستقيم انرژي را مي¬دهد كه به افزايش شدت و كارآئي عملكرد عضلاني منجر مي¬شود. عملكرد محصول با وجود سوربيتول و تبديل آن به فروكتوز و گلوكز موجب تقويت حمل كراتين به درون عضله با كمك به عملكرد انسولين مي¬شود.

olimp-creatine-1000-300-tabs.jpg

در عين حال، اين عملكرد فاقد عوارض جانبي مونوساكاريدهاست. غلظت زياد كراتين در عضلات باعث سنتز پروتئين با اثرات ضد كاتابوليک و آنابوليك است كه منجر به رشد سريع توده عضلاني و تناسب عضله مي شود. كراتين الیمپ 1000 براي ورزشكاراني با عملکرد بالا سرعت – قدرت (وزنه برداري، پرش، پرتاب و غیره ) و يا عملکرد استقامت- قدرت (بدنسازي، دوندگي مسافت زياد، مسابقات مسافت متوسط، ورزش های رزمی و غیره ) يا عملکرد استقامت (مسابقه مسافت زیاد ، ماراتون، بازی های گروهي، مسابقه نمايشي و غیره ) انجام مي¬دهند، مناسب است.

1 الی3 قرص در روز طي تمرين يا روزهای مسابقه مصرف کنید. امكان افزايش وزن وجود دارد.

هشدار محصول :
براي كودك و نوجوان مناسب نيست. از دسترس بچه دور نگهداريد.