پروهورمون ها

  • شروع کننده موضوع hani
  • تاریخ شروع

hani

Senior Member
#1
گفته مي شود زماني که قصد استفاده از پروهورمون ها را داشته باشيم حتما بايد به طور همزمان از دو و يا چند نوع پروهورمون استفاده کنيم. آيا دو نوع پروهورمون dhea و تريبولوس را مي توان باهم مصرف کرد؟

the-hulk-prohormone-stack.jpg

پرسش هاي متعددي در مورد پروهورمون ها در ذهن ورزشکار ايراني شکل مي گيرد که برخي از اين سوالات در نتيجه نداشتن اطلاعات کافي در زمينه اين ترکيبات که چند سالي بيشتر از عمر آنها نمي گذرد نشات مي گيرد.
رواج عقايد باطل و نادرست در مورد استروئيد، مکمل ها و حتي پروهورمون ها خسارات گاه جبران ناپذيري را به سلامت جسمي و روحي ورزشکار ايراني وارد کرده است و در بسياري از موارد نيز شکست را براي وي به ارمغان آورده است.
پرسشي که مطرح شد در ذهن اغلب ورزشکاراني که قصد استفاده از پروهورمون را دارند شکل مي گيرد اما همانگونه که از متن پرسش بر مي آيد تريبولوس را نيز به نوعي پيش هورمون حساب مي کنند در حالي که چنين نيست.
پيش هورمون بودن تريبولوس و ديگر ترکيباتي که در اصل پيش هورمون نبوده و به نام پيش هورمون در ايران شناخته مي شوند در نتيجه تبليغات نادرستي است که برخي مکمل فروش ها براي رسيدن به فروش بيشتر به آن دامن زده و اجناس خود را به نام پيش هورمون جا مي زنند.
البته در اين مورد از افاضات ادب و از مقاله مانندها و از شبه مقالاتي که برخي از مثلاً اساتيد علوم پرورش اندام در ايران در نشريات به نام خود چاپ مي کنند و از تاثيرات مخرب اين قبيل فضل فروشي هاي سرتاسر ايراد و مورد نيز در شيوع چنين خرافات بي سر و ته نيز نبايد غافل شد.
کم نيستند کساني که نهايت زور خود را مي زنند تا مقاله اي از خود در کنند و در نشريات به چاپ برسانند تا ورزشکارن ايراني بيش از پيش به عمق علم و دانش نداشته آنان پي برده و براي گرفتن دوره و برنامه دارويي و تمريني به خدمت ايشان مشرف شوند اما غافل از اينکه مهملات اين چنيني که به نام علم و دانش روز تحويل خواننده از همه جا بيخبر ايراني که به نشريات به چشم منبع موثق علم روز پرورش اندام مي نگرد مي گردد در طولاني مدت تبعات منفي بسيار ناگواري را به دنبال خواهد داشت. به طوري که امروزه شاهد بروز چنين تبعات ناگوار هستيم.
از درج تصوير اسکن شده مقالاتي که در باب پروهورمون ها به نگارش درآمده و در نشريات به نام همين اساتيد بي بديل پرورش اندام به چاپ رسيده است صرف نظر مي کنم اما پروهورمون بودن zma و تريبولوس و ديگر مکمل هاي گياهي و تجارتي خرافه اي است که اين افراد به آن دامن زده و موجب شده اند تا امروز اين باورهاي غلط در ذهن ورزشکار ايراني شکل بگيرد.
مي دانم آرزوي محالي است ام اي کاش کساني که نام کارشناس و مشاور و استاد و يا حتي مقاله بنويس بر خود مي نهند قبل از اقدام به در کردن مقاله از خود در مورد موضوعي که قرار است در نشريات راهنمايي و روشنگري در مورد آن کنند مطالعه کرده و اطلاعات لازم را به دست بياورند تا در آينده شاهد چنين نشر خرافاتي که به نام علم روز پرورش اندام به خورد خوانندگان نشريات داده مي شود نباشيم.
براي روشن شدن موضوع فهرستي از پيش هورمون هاي واقعي را در اين مقاله ذکر کرده ايم که توجه به آنها خالي از لطف نخواهد بود.
پيش هورمون، پيش استروئيد، پروهورمون و يا پرو استروئيد در کل به موارد عمدتاً سنتتيکي اطلاق مي شود که در بدن آدمي تحت تاثير آنزيم هايي که در درون خود بدن موجود بوده و شکل مي گيرند قرار گرفته و به ماده اي موسوم به هورمون و يا استروئيد که همگي ما با نمونه هاي خوراکي و تزريقي آنها آشنا هستيم و بدن ما نيز برخي از آنها را به طور طبيعي توليد مي کند تبديل مي شوند.
ناگفته پيداست ترکيبات و مکمل هايي همانند تريبولوس و ديگر افزاينده هاي ترشح طبيعي تستوسترون و هورمون رشد و ديگر هورمون هاي طبيعي بدن که گفته مي شود بدن را تحريک و وادار به افزايش ترشح هورموني خاص مي کنند و در کارايي آنها نيز جاي بحث فراوان وجود دارد در دسته پروهورمون ها قرار نمي گيرند.
پروهورمون ها را به نوعي مي توان حد واسط بين استروئيد و مکمل دانست. به عبارت ديگر اين موارد از استروئيدها ضعيف تر عمل کرده و از مکمل هاي غذايي قدرتمند تر هستند.
در مبحث پروهورمون ها موضوعي به نام هورمون هدف مطرح مي شود که جاي بسي تامل دارد. همانگونه که ذکر شد زماني که پيش هورمون وارد بدن مي شوند به هورموني خاص تبديل مي شود. به اين مهم توجه داشته باشيد که پيش هورمون ها خود به هورمون هاي استروئيدي و آندروژني تبديل مي شوند و بدن را وادار به ترشح بيشتر اين هورمون هاي نمي کنند. هورمون حاصل شده از تاثير آنزيم هاي بدن بر روي پيش هورمون را هورمون هدف مي نامند.
تاثيري که ورزشکار از مصرف پيش هورمون مي گيرد تنها و تنها در نتيجه پاسخ بدن به هورمون هدف مي باشد و ميزان تبديل شدن پيش هورمون هاي مختلف به هورمون هاي هدف نيز متفاوت بوده است.
به طور کل مي توان گفت که هر چه ميزان تبديل پيش هورمون به هورمون هدف بيشتر باشد مسلماً قدرت آن در بدن نيز بيشتر و بيشتر خواهد بود.
مکمل هايي که به نام پيش هورمون معرفي شده ولي در اصل پيش هورمون نبوده و به دسته مکمل هاي تجارتي و نه چندان موثر و کارامد افزاينده هاي ترشح هورمون رشد و تستوسترون تعلق دارند در اغلب موارد جنبه تجارتي داشته و فاقد کارايي پيش هورمون ها هستند.
در جداولي که در اين مقاله در مورد پروهورمون ها آورده شده است گذشته از فهرست پيش هورمون ها به هورمون هاي هدف هر کدام از اين مواد نيز اشاره کرده و درصد تبديل شدن هر کدام از پيش هورمون ها به هورمون هدف را نيز ذکر کرده ايم.

در مورد مصرف همزمان پيش هورمون ها بايد به اين مهم اشاره کرد که اين ادعا بر خلاف ادعاي پيش هورمون بودن تريبولوس اصولاً ادعاي نادرستي نيست. محققين بر اين عقيده هستند که اين دسته از مواد را نيز بايد به صورت دوره هاي و در ترکيب با يکديگر مصرف نمود اما اين گفته هرگز به اين معني نيست که مصرف يک پروهورمون به تنهايي کاري از پيش نبرد.
همانگونه که در مبحث استفاده از استروئيدها «دوره ها» مطرح مي شوند و مصرف دوره هاي اين دسته از داروها توصيه و تجويز مي شود در مبحث پيش هورمون ها نيز همانند استروئيدها دوره ها و مصرف دوره اي اين دسته از ترکيبات مطرح مي باشد.

به دليل اينکه در ايران هنوز پيش هورمون ها آنگونه که بايد و شايد وارد نشده اند و به جز معدود نمونه هايي که در ايران يافت مي شود ديگر نمونه ها کماکان در بازار مکمل و داروي ناشناخته مانده اند، بحث در مورد مصرف دوره اي اين دسته از ترکيبات و تشريح دوره هاي واقعي استفاده از پروهورمون ها را غير ضروري و بي فايده مي دانيم و از پرداختن به آن نيز خودداري مي کنيم.
اما به دليل اينکه برخي نمونه ها وارد ايران شده و برخي از ورزشکاران ايراني نيز از نمونه هاي موجود در بازار ايران و يا از نمونه هايي از اين مکمل ها که خود به صورت چمداني از خارج وارد مي کنند استفاده مي کنند در مورد مصرف پيش هورمون ها و در مورد عوارض جانبي ناشي از مصرف اين دسته از ترکيبات به اين مهم اشاره مي کنيم که اين ترکيبات نيز به نوعي خواص آنابوليکي و استروئيدي داشته و بسته به ميزان تبديلي که به هورمون هدف دارند سطح سرمي هورمون هاي مختلف و از جمله هورمون شناخته شده تستوسترون و ناندرولون و حتي بولدنون را در خون آدمي بالا مي برند و زمينه را براي تبديل شدن اين هورمون ها به هورمون زنانه استروژن مهيا کرده و در برخي موارد نيز ساير عوارض جانبي معمول استروئيدها را در سطح خفيفي سبب مي شوند.

همانگونه که متوجه شديم بر خلاف آنچه که ادعا مي شود اين دسته از مواد اگر چه به دسته مکمل هاي غذايي نيز تعلق دارند اما چندان هم بي عارضه و سالم نبوده اند. در برخي موارد فرد بايد به همراه استفاده از اين ترکيبات که نه نام دارو بر آن مي توان نهاد و نه اينکه آنها را مي توان مکمل قلمداد کرد بايد از داروهاي کم کننده عوارض همانند آنتي استروژن ها نيز استفاده کند.
در دنياي مکمل هاي غذايي، تجاري بازي و خرافه پردازي براي رسيدن به فروش بيشتر از قديم و نديم معمول و مرسوم بوده است. اسپري هاي زير زباني هورمون رشد که روزگاري به قدرت تبليغاتي که بر روي آنها مي شد فروش بسيار خوبي داشت و ورزشکاران آنها را به عنوان مکمل معجزه آساي قرن خريداري مي کردند آنچنان بي تاثير ظاهر شدند که امروزه حتي کسي نشاني از آنها نيز نمي پرسد.
داروي ديانابول قدمتي چندين ده ساله در پرورش اندام دارد و با اين حساب بايد سال ها قبل به تاريخ مي پيوست اما به دليل اينکه تاثيراتي ملموسي در افزايش وزن و حجم عضلاني از خود نشان داده است کماکان داروي محبوب و پر طرفداري است به طوري که امروزه انواع قلابي آن نيز به فراواني در بازار سياه دارو عرضه مي شود.
اين قياس تنها و تنها براي روشن شدن موضوع بوده و به منزله تاييد و تجويز براي فروش ديانابول نيست و يادآوري اين مهم نيز ضروري است که حقير حتي چوب کبريت سوخته هم براي فروش ندارم.
مکمل هايي که امروزه به نام افزاينده هاي ترشح طبيعي تستوسترون و هورمون رشد نيز در بازار عرضه مي شود تاثير چندان معني داري در افزايش هورمون هاي ياد شده نداشته اند و به زودي و با تجربياتي که ورزشکاران در مصرف آنها به دست خواهند آورد به تاريخ خواهند پيوست.
انسولين هورموني است که جذب خوراکي نداشته و تنها فرم تزريقي آن موثر بوده است. البته ناگفته نماند که امروزه فرم هاي استنشاقي آن نيز وارد بازار شده است و مورد استفاده کنترل شده و آزمايش بيماران ديابتي قرار مي گيرد اما به کرات مي بينيم که بر روي کراتين و ديگر مکمل هاي غذايي کلمه «انسولين دار» حک شده و تبليغات گسترده اي نيز در سطح جهاني بر روي انسولين دار بودن مکمل هاي خوراکي به راه مي افتد!

بدن آدمي تستوسترون مورد نياز خود را از ماده اي موسوم به کلسترول مي سازد. از کلسترول تا تستوسترون راه نسبتاً طولاني و درازي را در پيش داريم و واکنش هاي شيميايي زيادي انجام شده و کلسترول به مواد گوناگوني تبديل مي شود تا در نهايت به تستوسترون تبديل شود.

برخي از پيش هورمون ها مستقيما به خود تستوسترون تبديل مي شوند و برخي ديگر نيز به پيش ماده هاي تستوسترون تغيير ماهيت مي دهند. در اين بين برخي ديگر از پيش هورمون ها نيز به ناندرولون که مشتقي از تستوسترون بوده و خواص آنابوليکي قدرتمند تر و خواص آندروژني ضعيف تري دارند تبديل مي شوند. برخي از پيش هورمون ها نيز به هورمون بولدنون بدل مي گردند.
مصرف پروهورمون ها نيز همانند استروئيدها براي سنين پايين تر از 18 سال ممنوع بوده و مصرف آنها براي زنان نيز در اغلب موارد ممنوع است. افرادي که در سنين بالا از اين دسته از ترکيبات براي بالا بردن ميزان تستوسترون و هورمون هاي آنابوليک در بدن خود استفاده مي کنند بايد به اين مهم توجه داشته باشند که اين مواد نيز همانند استروئيدها و در سطح خفيف تري موجب بزرگ شدن پروستات مي شوند.
 

nefilism

Junior Member
#2
سلام خدمت دوستان به نظر شما اساتید محترم بین ال آرژنین و تریبولوس کدوم برای ترشح تستسترون بهتره؟
کسی با چیز های دیگ جواب گرفته؟