دوره دیانابول و سوستانون

#1
درود...
دوستان یه سوال داشتم اگه امکان داره هر کی تجربه داره لطفا راهنمایی کنه
حدود ۴ هفتس ک دوره دیانابول و سوستانون و گینر و کراتین برداشتم
ولب نمیدونم چرا کم وزن گرفتم
از ۶۹ شدم ۷۲ از اصل بودنشون هم مطمعا هستم چون هم از فرد معتبر خریدم و هم همشون رو چک کردم
ولی نمیدونم چرا کم وزن گرفتم لطفا اگه کسی اطلاعات داره راهنمایی کنه
یاحق