تفاوت های ژنتیکی در متابولیسم کربوهیدرات

  • شروع کننده موضوع Reza
  • تاریخ شروع

Reza

Senior Member
#1
تفاوت های ژنتیکی در متابولیسم کربوهیدرات
Genetic Differences in Carb Metabolism

منبع: مجله فلکس 2014


دوریان یتس یکی از مصرف کنندگان کربوهیدرات نسبتا بالا در رژیم آماده سازی مسابقات بود، در حالی که یک بدنساز مثل بن پاکولسکی بدنش به کربوهیدرات سیار حساس است و به مقدار ناچیزی در طی رژیم مسابقات از آن استفاده میکند.

تحقیقات جدید نشان می دهد که بعضی از ژن ها تعیین کننده متابولیسم کربوهیدرات بدن شما میباشد.
یک مطالعه در یک ژن به نام AMY1 برای اندازه گیری هضم نشاسته در دو گروه متفاوت بدنی صورت گرفت .
AMY1 یک آنزیم بزاقی که از تجزیه نشاسته در دهان آغاز می شود میباشد. تنوع AMY1 بین اعضای مختلف از گونه انسان وجود دارد. انسان می تواند در هر نقطه بین 2 الی 15 نسخه از ژن AMY1 داشته باشد.هر چه تعداد نسخه ژن AMY1 در یک شخص بیشتر باشد، هضم کربوهیدرات در او بهتر است.

این یک پدیده بسیار جدید است . این میتواند توضیح دهد که چرا برخی از افراد مانند دوریان یتس می تواند کربوهیدرات بالا در رژیم آماده سازی مسابقات مصرف کند برای افزایش متابولیسم و بدون آنکه بدنش ذخیره ای از چربی داشته باشد در حالی که دیگر نمی توانند.