اگر خوب چربی نمی سوزانید بخوانید

  • شروع کننده موضوع nilofar
  • تاریخ شروع

nilofar

Junior Member
#1
اگر شما به زمین و زمان شاکی هستید و اعتماد به نفس خود را از دست داده اید که چرا چربی سوزی نمیکنید :
how-to-lose-love-handles_11633.jpg
1-خوب تمرین نمی کنید
2-پروتئین کمی مصرف می کنید!
3-به درستی تمرین نمی کنید!
4-تمرینات هوازی زیاد انجام می دهید!
5- غذای کافی نمی خورید!
7-خیلی زیاد تمرین می کنید
8-همیشه رژیم دارید
9-به یک برنامه پایبند نیستید یا سریع برنامه عوض میکنید!
10-کالری های خود را نمی سنجید!
11-چربی های سالم نمی خورید!