استفاده از تستسترون در عضله سازی و افزایش قدرت در بدنسازی

  • شروع کننده موضوع Reza
  • تاریخ شروع

Reza

Senior Member
#1
ستوسترون در درمان كمبود آندروژن ناشی از هیپوگنادیسم اولیه ، تأخیر بلوغ در مردان ، سرطان پستان ، كم خونی ، تأخیر در رشد، likensclerosus و میكرو سفالوس به كار برده می شود.البته دربدنسازی به جهت عضله سازی و افزایش قدرت استفاده میشود.

882.jpg

موارد مصرف : تستوسترون در درمان كمبود آندروژن ناشی از هیپوگنادیسم اولیه ، تأخیر بلوغ در مردان ، سرطان پستان ، كم خونی ، تأخیر در رشد، likensclerosus و میكرو سفالوس به كار برده می شود.البته دربدنسازی به جهت عضله سازی و افزایش قدرت استفاده میشود.

مكانیسم اثر: در سلول بافت هدف تستوسترون توسط آنزیم ۵ آلفا ردوكتازبه ۵ آلفا دی هیدروتستوسترون (DHT)تبدیل می شود. تستوسترون و DHT به گیرنده های درون سیتوپلاسمی متصل ومجموع به جایگاه های خاصی در هسته سلول متصل می شوند. كمپلكس استروئیدـ گیرنده نسخه برداری را آغاز كرده و درنهایت سبب افزایش ساخت پروتئین می شود.که در نتیجه منجر به افزایش ساخت عضله میشود.

فارماكوكینتیك : مانند سایر استرهای تستوسترون انانتات ابتدا به فرم فعال تستوسترون آزاد هیدرولیز شده كه خودممكن است به دو متابولیت اصلی فعال DHT و استرادیول تبدیل شود. طول اثردارو بیش از سایر استرهای تستوسترون می باشد و نیمه عمر آن حدود ۱۰ ۱۵ روزاست . متابولیسم دارو كبدی بوده ومتابولیت ها عمدت در ادرار ترشح می شوند. به دلیل وجود چرخه كبدی ـروده ای مقداری از دارو از طریق مدفوع دفع می شود.

موارد منع مصرف : تستوسترون درصورت وجود سرطان پستان در مردان ،سرطان پروستات ، نارسایی قلبی ،بیماری های قلبی ـ كلیوی حاد، خیز، عیب كار كبد، سابقه انفاركتوس میوكارد،افزایش كلسیم خون و بزرگی پروستات ،باید با احتیاط مصرف شود.

هشدارها:
۱ ـ در كودكان و نوجوانان درحال رشد خطر انسداد پیش از لوغ اپی فیزهای استخوانی ، بلوغ جنسی زودرس در مردان و بروز صفات ثانویه جنسی مردانه در زنان وجود دارد. رشداستخوان باید هر شش ماه توسطرادیوگرافی دست و مچ كنترل شود.

۲ ـ در افراد مسن احتمال افزایش خطربزرگی یا سرطان پروستات با مصرف دارو وجود دارد.

۳ ـ در مردان احتمال ایجاد اولیگواسپرمی ،آزواسپرمی و ناباروری طی مصرف بامقادیر بالا وجود دارد.

۴ ـ در بیماریهای كبدی ، قلبی و كلیوی ،بیماریهای ایسكمیك قلب ، زیادی فشارخون ، صرع ، میگرن و متاستاز استخوان دارو باید با احتیاط تجویز شود.

عوارض جانبی : احتباس سدیم به همراه ادم ،افزایش كلسیم خون ، افزایش رشداستخوان ، نعوظ غیرطبیعی و مداوم آلت تناسلی ، بلوغ زودرس و انسداد اپی فیز قبل از بلوغ در مردان ، بروز صفات ثانویه جنسی مردانه در زنان ، توقف اسپرماتوژنز در مردان ، نامنظم شدن سیكل قاعدگی در زنان و تحریك پذیری مثانه یا عفونت دستگاه ادراری در مردان از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخل های دارویی : به دلیل افزایش اثرداروهای ضد انعقاد در مصرف همزمان باآندروژن ها مقادیر این داروها باید براساس زمان پروترومبین تنظیم شود. تنظیم مقدارمصرف داروهای ضددیابت و انسولین نیزبه دلیل كاهش قند خون لازم می باشد.مصرف همزمان دارو با داروهای هپاتوتوكسیك ، سبب افزایش بروز سمیت كبدی می شود. مصرف مقادیر بالای آندروژنها به همراه هورمون رشد انسداداپی فیزها را پیش از بلوغ ، تسهیل می كند.

نكات قابل توصیه :
۱ ـ كارسینومای هپاتوسلولار و نئوپلاسمهای كبدی بامصرف مقادیر بالا و دوره های مصرف طولانی مدت گزارش شده است .

۲ ـ در مصرف طولانی مدت احتمال ایجادناباروری در مردان وجود دارد.

مقدار مصرف به جهت درمان : در درمان هیپوگنادیسم مقدار مصرف اولیه ۲۵۰ میلی گرم هر ۲ ۳هفته و میزان مصرف نگهدارنده ۲۵۰میلی گرم هر ۳ ۶ هفته از طریق تزریق آهسته داخل عضلانی می باشد. در درمان سرطان پستان ۲۵۰ میلی گرم هر ۲ ۳ هفته یك بار تجویز می شود.

اشكال دارویی :
Injection: ۱۰۰ mg/ml, ۲۵۰ mg/ml