آخرین متد بدنسازی کشتی در سیکل آخر

screensho.jpg

بدنسازی سیکل اخر کشتی شامل حفظ قدرت بدست امده از سیکل اول و حفظ استقامت بدست آمده از سیکل دوم و انجام تمرینات پلیومتریک و تمرینات فنی میباشد . سیستم تمرین با وزنه ، دو بار در هفته (یک جلسه عضلات بالاتنه- و یک جلسه عضلات پا میباشد) تمرینات هوازی بسته به وزن ورزشکار، ۲ تا ۴ بار در هفته میباشد و تمرینات پلیومتریک نیز ۲ الی ۳ جلسه در هفته خواهد بود و تمرینات فنی طبق نظر مربی فنی ، که معمولا ۳ تا ۵ جلسه در هفته است طراحی میشود ، جباری از آخرین تجربه خود در مسابقات جهانی اضافه کرد بهتر است تمرینات بدنسازی و فنی ، در یک روز انجام گیرد و روز بعد ورزشکار به استراحت یا تمرینات خیلی ملایم و تفریحی بپردازد ، رژیم غذائی ورزشکار در روز تمرین و روز استراحت نیز متفاوت است و مصرف مکملها و .. نیز متفاوت میگردد . بهتر است تمرین هوازی صبح و از ۲۰ دقیقه تا … باشد و ظهر تمرینات فنی و کششی از یک ساعت تا .. و عصر تمرینات با وزنه یا کش به مدت ۲۰ تا … و شب تمرینات پلیومتریک با شدت ملایم ، که کم کم زمان این تمرینات و شدت آن افزایش میابد . (پیش نیاز انجام حرکات پلیومتریک، انجام تمرینات قدرتی حساب شده و تمرینات تعادلی است در غیر اینصورت در اکثر موارد موجب اسیب دیده گی شدید میگردد) جباری در ادامه به نکته قابل توجهی اشاره کرد: در روزهای پایانی در گذشته تمرینات را کاملا سبک مینمودند ولی در علم جدید باید تمرینات با همان شدت رکوردی انجام شود ولی زمان اجرای تمرینات کاهش یابد در بسیاری از برنامه های فرزین، تا روز قبل مسابقه نیز ، تمرین انجام میشود . جباری در مورد تغذیه هفته آخر کشتی گیران نیز افزود : سیستم خلع کربو و بارگیری آن ،بسته به وزن کشتی گیر و تیپ بدنی او و میزان فیبرهای تند انقباض ورزشکار دارد بطوریکه اجرای نادرست این سیستم در هنگام مسابقه موجب دم کردن و قفل شدن عضلات میگردد .فرزین گفت در تمرینات هوازی باید تمرین با وزنه با تکرار بالا نیز با استراحت … ثانیه در ستهای … انجام گیرد.