نتایح جستجو

  1. H

    مزایای درمان هموروئید با لیزر نسبت به جراحی

    درمان هموروئید با لیزر بر خلاف روش های جراحی سنتی که در بیمارستان ها نیز همچنان مرسوم است که یک روز قبل از عمل و تا دو روز بعد عمل جراحی می بایست در بیمارستان بستری بوده و دوران نقاهت پردردی داشت، به لطف با لیزر در این روش درمان بسیار ساده، بدون درد و سرپائی می باشد و پس از انجام کار میتوانید...
  2. H

    درمان هموروئید با لیزر https://goo.gl/Mo6dDD

    درمان هموروئید با لیزر https://goo.gl/Mo6dDD