hemolz

در درمان هموروئید با لیزر , برش با لیزر انجام می شود میزان خونریزی کنترل شده و ترمیم زخم سریع تر است. برای همین می توان گفت جراحی با این روش خونریزی کمتر و بازگشت به کار و زندگی بیمار سریع تر است. البته این روش عاری از ضرر نیست و آن این است که اگر به تنهایی این جراحی را با لیزر انجام دهیم، ممکن است حجم بواسیرهای بزرگ را نتوانیم به خوبی با لیزر کنترل کنیم
وب سایت
https://goo.gl/Mo6dDD

امضا

درمان هموروئید با لیزر به صورت سرپایی با بی حسی موضعی بدون درد وخون ریزی وبدون نیاز به بستری در کمتر از یک ساعت در مطب قابل انجام است

دستاوردها

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.