چربی ها

چربی طیف وسیعی از ترکیبات آلی گویند که در بسیاری از مواد روزمره همانند گوشت، زرده تخم مرغ، فراورده‌های لبنیاتی، و روغن‌ها بطور طبیعی یافت می‌شوند. چربی‌ها معمولاً از ترکیباتی بنام اسیدهای چربی تشکیل یافته‌اند، و معمولاً در آب (بدلیل خواص غیرقطبی خود) نامحلولند.

چربی های مفید(اشباع شده)

موضوع ها
13
ارسال ها
13
موضوع ها
13
ارسال ها
13

چربی های مضر(اشباع نشده)

موضوع ها
7
ارسال ها
7
موضوع ها
7
ارسال ها
7
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.