پـروتئین و اسـیدهای آمـینه

پروتئین بیشترین ماده مورد نیاز برای ساخت عضله می‌باشد، اما علاوه بر آن ترمیم فرایندی است که خود انرژی زیادی را می‌طلبد. میزان پروتئین مورد نیاز هر فرد در روز به وزن بدن او بستگی دارد.

نقش مهم پروتئین در تغذیه ورزشی

موضوع ها
9
ارسال ها
9
موضوع ها
9
ارسال ها
9

بهترین منابع پروتئین

موضوع ها
16
ارسال ها
17
موضوع ها
16
ارسال ها
17

منابع پروتئین های حیوانی

موضوع ها
39
ارسال ها
40
موضوع ها
39
ارسال ها
40
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.