پاور لیفتینگ (وزنه برداری قدرتی)

پاورلیفتیگ امروزی تبدیل شده که شامل سه حرکت اسکات، ددلیفت و پرس سینه است. پاورلیفتینگ می‌تواند با تجهیزات یا بدون تجهیزات اجرا شود. پاورلیفتنگ سبک بدون تجهیزات به عنوان پاورلیفتینگ راو شناخته می‌شود.

اسکات

موضوع ها
5
ارسال ها
6
موضوع ها
5
ارسال ها
6

ددلیفت

موضوع ها
3
ارسال ها
3
موضوع ها
3
ارسال ها
3

پرس سینه

موضوع ها
10
ارسال ها
14
موضوع ها
10
ارسال ها
14
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.