مکمل های ویتامینی

ویتامینها را به دو دسته مهم، شامل ویتامینهای محلول در آب و ویتامینهای محلول در چربی، تقسیم کرده‌اند. ویتامین E، ویتامین K، ویتامین D، ویتامین A را محلول در چربی و ویتامین C و ویتامین‌های گروه B را محلول در آب دانسته‌اند.

ویتامین های محلول در آب

موضوع ها
8
ارسال ها
8
موضوع ها
8
ارسال ها
8

ویتامین های محلول در چربی

موضوع ها
8
ارسال ها
9
موضوع ها
8
ارسال ها
9
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.