لیفت المپیک (وزنه برداری)

وزنه‌برداری ورزشی است که شامل بلند کردن وزنه‌های مختلف است. در شکل مدرن آن ورزشکار باید دارای قدرت، سرعت، تکنیک، تعادل و هماهنگی که در دو حالت یک ضرب و دو ضرب انجام می شود.

لیفت یک ضرب

موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
None

لیفت دو ضرب

موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
None
موضوع ها
0
ارسال ها
0
None
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.