سیستم های تمرینی

هر یک از سیستم های تمرینی در بدنسازی کارایی خاص خود را دارند که البته توسط مربی باید توصیه گردند نه با توجه به سلیقه ورزشکار

سیستم تمرینی هرمی

موضوع ها
3
ارسال ها
3
موضوع ها
3
ارسال ها
3

سیستم تمرینی غریزی

موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

سیستم تمرینی پیش خستگی

موضوع ها
4
ارسال ها
4
موضوع ها
4
ارسال ها
4

سایر سیستم های تمرینی

موضوع ها
26
ارسال ها
31
موضوع ها
26
ارسال ها
31
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.