استروئیدهای خوراکی

استروئیدها به دو بخش تقسیم می شوند.در این بخش استروئیدهای خوراکی و عوارض ناشی از مصرف آن را مورد بحث قرار می دهیم.

دیانابول

موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

وینسترول خوراکی

موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

قرص آناوار(اکساندرولون)

موضوع ها
4
ارسال ها
4
موضوع ها
4
ارسال ها
4

اکسی متالون

موضوع ها
4
ارسال ها
4
موضوع ها
4
ارسال ها
4

سایر استروئیدهای خوراکی

موضوع ها
11
ارسال ها
12
موضوع ها
11
ارسال ها
12
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.