استروئیدهای تزریقی

استروئیدها به دو بخش تقسیم می شوند.در این بخش استروئیدهای تزریقی و عوارض ناشی از مصرف آن را مورد بحث قرار می دهیم.

تستسترون

موضوع ها
4
ارسال ها
5
موضوع ها
4
ارسال ها
5

وینسترول تزریقی

موضوع ها
6
ارسال ها
10
موضوع ها
6
ارسال ها
10

سوستانون

موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1

پروپیونات

موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.