آنتی استروژن ها

آنتي استروژن ها دارو هايي هستد كه باعث مي شوند بعد از دوره هاي استروئيدي بدن از لحاظ تعادل استروژن به حالت نرمال برگردد.

هاش سی جی(HCG) یا گنادوتروپین

موضوع ها
3
ارسال ها
6
موضوع ها
3
ارسال ها
6

مسترلون (پروویرون)

موضوع ها
1
ارسال ها
4
موضوع ها
1
ارسال ها
4

کلومايد (کلوميفن سيترات)

موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1

سایر آنتی استروژن ها

موضوع ها
4
ارسال ها
6
موضوع ها
4
ارسال ها
6
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.